Запалиха ми колата. Да я сваля ли от отчет?

“За лош късмет попаднах между тия над 50 нещастни софиянци, които станаха в последния месец на миналата година жертва на неизвестните пиромани. Автомобилът ми беше купен на старо, но ми служеше вярно. Сега не стига, че ще ходя пеша, ами трябва и с него да се разправям. Трябва ли да го сваля от отчет, за да не му плащам данък и задължителна застраховка? Ако трябва, къде да отида – нямам представа. Предполагам, че са в неведение и повечето потърпевши от палежите. Те са все обикновени хора като мен. Не зная кой и защо пали, но виждам, че заобикаля колите на баровците.”

Петър Стоянов

Ако вашият автомобил е изгорял напълно и не може да бъде възстановен, е необходимо да вземете служебна бележка от пожарната, да върнете регистрационните табели в КАТ и да го свалите от отчет.

Така е по Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях (публикувана в бр. 31 на “ Държавен вестник” от 14 април 2000 г.)

Потърсете фирма за рециклиране. За да свалите автомобила от отчет, е необходимо да го предадете за рециклиране на специализираните фирми.

Ще трябва да посетите и общината, за да отпишете и оттам колата си.Ако обаче вашият автомобил има застраховка “Автокаско”, трябва да бъде направен обстоен оглед от застрахователната компания.

Важно е да се знае, че застраховка “Автокаско” има няколко нива на покритие – минимално, частично и пълно.

Само пълното каско осигурява застрахователна защита на колата срещу пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътнотранспортни произшествия – включително щети в паркирано състояние, и други събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

“Автокаско” може да включва само някои от изброените покрития, в зависимост от предназначението на автомобила и размера на застрахователната премия.

При всички случаи на застрахователно събитие, каквото е палежът, е необходимо в кратки срокове (които са посочени в полицата – обикновено до 24 часа или 48 часа) да бъде уведомен застрахователят и той да извърши оглед.

При тотална щета застрахователят изплаща около 70-80% от застрахователната сума на автомобила. След което е необходимо колата да бъде свалена от отчет.

Дерегистрацията на моторно превозно средство става чрез подаване на заявление от собственика в КАТ. Ако вие не сте собственик на колата, а тя се води на тъщата или на жена ви, ще ви е нужно нотариално заверено пълномощно от тях.

Заедно със заявлението е необходимо да представите документи, че автомобилът е предаден за разкомплектоване. Друг вариант е да попълните декларация по образец, че автомобилът се намира на съхранение в частен имот.

Докато автомобилът е регистриран и не е свален от отчет, за него се дължи данък, независимо че той е пострадал от умишлено опожаряване.

След като автомобилът бъде свален от отчет, спира да се дължи и данък върху него.

Обадете се и на данъчните. За да не ви търсят данъчните инспектори, трябва да отидете в общинската данъчна служба по адресната ви регистрация, да занесете бележка, че колата ви е бракувана, и да подадете молба да ви освободят от задължения.

Source: в. “Труд”, 05.01.2012

Share this post

Call Now Button