Помощ при ПТП

Правна помощ при птп, катастрофа Адвокат застрахователно обезщетение, Обезщетение при катастрофа. Безплатна правна помощ при катастофа, птп София, Пловдив.

Какво се случва след пътнотранспортно произшествие (ПТП)?
Какви права имат пострадалите при катастрофи?
Какви са законните интереси на пострадалите при ПТП и как да бъдат защитени?
Имам ли нужда от адвокат за застрахователно обезщетение?
Какви са процедурите, през които се налага да преминат?
Има ли срокове, в които пострадалите трябва да упражнят правата си?
Колко “спешно” е наемането на адвокат?
Какво включва застрахователното обезщетение?
И как пострадалият да получи максимално обезщетение.

Помощ при птп. Безплатна правна консултация за обезщетение при катастрофа.

Юристите и експертите от Българска асоциация на пострадали при катастрофи ще отговорят на Вашите въпроси и ще Ви помогнат да защитите правата си в пълна степен.
Безплатни консултации на
0700 17 112
.

Правна помощ при птп, обезщетение при катастрофа от специалисти адвокати по застрахователно право. При нас ще получите безплатна консултация относно документите, които ще са Ви необходими и как да се сдобиете с тях; как ще протече и по какъв начин можете да участвате в производството (разследването на катастрофата); какво наказание следва да получи причинителят на ПТП; по какъв начин да получите застрахователно или друг вид обезщетение; какво включва обезщетението и как то да Ви бъде изплатено в най-кратки срокове; какви стъпки да предприемете, за да получите обезщетение в законосъобразен и справедлив размер. 

След настъпване на катастрофа пострадалите и техните близки си задават много въпроси, които често остават без отговор.

Първо следва да дефинараме кои са пострадали при ПТП и дали те имат право на обезщетение:

  • Лица, получили телесни и/или психически травми вследствие на катастрофа; трайни увреждания, в т. ч. инвалидност;
  • В случай на смърт – близките на загинали при ПТП.

С други думи всеки, който е пострадал при катастрофа с изключение на виновния за нея водач следва да получи обезщетение за вредите,

които е понесъл, като в това число влизат имуществените вреди, физическите и психически травми и пропуснатите ползи.

Важно е да се знае, че дори в случай на неизвестен извършител (виновният водач е избягал от мястото на ПТП, не е бил установен или не са събрани достатъчно доказателства за вината му и др.) пострадалият отново има право да получи обезщетение.

Според вида и тежестта на настъпилата катастрофа санкциите срещу виновния водач и редът за тяхното налагане са различни, като те могат да бъдат наложени по административен или наказателен ред. В последния случай пострадалият може да участва пряко или чрез адвокат в разследването и съдебното дело, като включително прави искания за налагане на по-тежко или по-леко наказание на подсъдимия водач.  

Пострадалият, както и близките на загинал при катастрофа имат право по специален ред да предявят исковете си пред застрахователя на виновния водач, а в случай на неизвестен водач пред Гаранционния фонд.

Пострадалите и близките на загинал при катастрофа имат право да заведат гражданско дело, с цел получаване на справедливо и адекватно обезщетение.

 

ЗА ВСИЧКИ ТЕЗИ ТЕМИ И ДРУГИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПТП МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА 0700 17 112 (на цената на един градски разговор, за цялата страна) или bazk@abv.bg

Ние ще Ви предоставим необходимата информация, за да вземете адекватно решение и да упражните правата си.

 

Помощ при птп

Безплатна Правна помощ при птп. Помощ при птп (катастрофа) безплатна правна помощ

Помощ при птп, катастрофа, обезщетение пострадал при катастрофа

Call Now Button