Monthly Archives - ноември 2013

Акция по кръводаряване във връзка с деня за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

Акция по кръводаряване във връзка с деня за  възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия  С резолюция на Асамблеята на Организацията на Обединените нации...

Call Now Button