Monthly Archives - юли 2019

Възхвала на джигита

Здравей, джигит или по-скоро Ваше Височество, турбо джигите. Оживя ли? Питам от любопитство. И от страх за своя живот. Размина...

Call Now Button