Адвокат при ПТП

Всеки пострадал има право да упълномощи адвокат, който да го представлява и защитава интересите му през целия процес от установяване и наказване на виновния за катастрофата до получаване на обезщетение. Най-добрия адвокат застрахователно право в София, Пловдив, Варна, Бургас.

ВАЖНО: За съжаление през годините до нас достигат множество сигнали за злоупотреби, измами, некоректно отношение и дори изнудване от страна на мними адвокати и адвокатски сътрудници към пострадали от катастрофи. В някои от случаите на жертвите се предлагат пари, заеми и биват склонявани да подпишат договори с явно неизгодни клаузи, вкл. неустоики и др. Особено бдителни следва да бъдат пациентите на болници: „Пирогов“, „ВМА“, „Света Анна“ гр. Варна и др. Съветваме всички пострадали при катастрофи и техни близки да се информират добре и да се консултират с експертите от Българска асоциация на пострадали при катастрофи, преди да подпишат каквото и да е.

Вашият адвокат

може да Ви представлява във всеки от следващите катастрофата етапи:

При настъпване на ПТП, при което има ранени със /средна или тежка телесна повреда/ или загинал, се образува досъдебно производство. То се води от разследващ полицай /дознател/, под надзора на наблюдаващ прокурор.

По време на досъдебното производство се извършват следните действия:

  • Разпитват се участниците в ПТП то, свидетели, пожарникари, служители на пътна полиция и други, които имат отношение към катастрофата;
  • Назначават се различни експертизи;
  • В края на досъдебното производство разследването се предявява на страните. С други думи дава им се възможност да се запознаят с материалите, както и да направят съответните възражения или допълнителни искания.

Препоръчително е на този етап да присъства тясноспециализиран адвокат, който да проследи законосъобразността на разследването и да се погрижи Вашите права да бъдат максимално защитени.

След приключването на досъдебното производство,  делото може да се прекрати, спре или да се внесе в съд. В последния случай започва съдебната фаза.

Съдебната фаза може да се развие в една, две или три инстанции и трябва да реши въпроса с определяне на виновния за ПТП и размера на неговото наказание.

По време на съдебната фаза на наказателното дело е изключително важно участието на квалифициран адвокат,

който да участва и следи за развитието и хода на процеса.

След като има установен виновен с влязла в сила присъда се пристъпва към следващата фаза, а именно – предяваване на претенция пред застрахователите. В определени случаи двата процеса могат да се развиват и едновременно.

Застрахователната претенция по застраховка „Гражданска отговорност“  включва материали от досъдебното производство, от съдебна фаза, медицински документи и други. Те се окомплектоват от адвокат, изготвя се писмена претенция и се внася за разглеждане от застрахователя. Застрахователната компания има законоустановен срок за отговор. Те могат да поискат допълнителни документи или да предложат обезщетение на пострадалите. Размера на обезщетението следва да се обсъди с квалифициран адвокат, тъй като често има разминаване между предложенията на застрахователите и съдебната практика по ПТП.

Ако предложеното обезщетение удоволетворява пострадалите, се подписва споразумение и сумите се превеждат по личните им банкови сметки. Ако не се постигне споразумение със застрахователя се завежда гражданско дело. Към обезщетението се претендира и лихва.

Добър адвокат застрахователно право за обезщетение от застраховка при птп, катастрофа.

Срокът, в който можете да претендирате обезщетение е 5 години от настъпването на катастрофата. Безплатен адвокат застрахователно право.

ЗА ВСИЧКИ ТЕЗИ И ДРУГИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ХОДА И РАЗВИТИЕТО НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО, СЪДЕБНАТА ФАЗА И ПРЕГОВОРИТЕ СЪС ЗАСТАХОВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПТП,  МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ НА 0700 17 112 или bazk@abv.bg

 

АдвокатПравна помощ при птп, катастрофа Адвокат застрахователно обезщетение, Обезщетение при катастрофа. Безплатна правна помощ при катастофа, птп София, Пловдив. Адвокат обезщетение от застраховка. Адвокат застраховка.

Обезщетение при катастрофа,

водене на дело за застраховка и изплащане на кръвнина при пострадал или починал при катастрофа, птп добър адвокат застраховално право, евтин безплатен адвокат.

Адвокат за застрахователно обезщетение.  Адвокат при птп. Адвокат катастрофа

Адвокат застрахователно право

Call Now Button