Monthly Archives - юни 2022

БАЗК - адвокат застрахователо право

Владимир Тодоров и Светослав Костов проведоха обучение за повишаване на квалификацията по БДП

на педагогическия персонал на детска градина „Зорница“ в село Волуяк. https://youtu.be/Hm7Y3OOg8vM Бяха разгледани и нагледно обяснени различни ситуации на пътна...

Call Now Button