Monthly Archives - септември 2015

Tрадиционно БАЗК проведе беседи с учениците, относно тяхното безопасно придвижване до училище

Във връзка с началото на новата учебна година традиционно Българска асоциация на пострадали при катастрофи обърна особено внимание на учениците и тяхното безопасно...

Call Now Button