Monthly Archives - февруари 2020

ПОКАНА за заседание на Общото събрание на Сдружение „Българска асоциация на пострадали при катастрофи“

ПОКАНА за заседание на Общото събрание на Сдружение „Българска асоциация на пострадали при катастрофи“, ЕИК 175054828   Уважаеми членове на Българска...