Monthly Archives - януари 2008

БАЗК спечели годишна награда за принос в повишаване на застрахователната култура на българското общество

Първите награди за принос за инициативи за повишаване на застрахователната култура се организираха от Интерамерикан България ЗЕАД със съдействието на...

БАЗК организира Национален конкурс за детска рисунка на тема „Безопасност на движението”

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ КАТАСТРОФИ (БАЗК) организира Национален конкурс за детска рисунка на тема  „Безопасност на движението”....

Call Now Button