Monthly Archives - февруари 2011

Следващ етап от социалната инициатива за детска пътна безопасност „Приказка за пътя”

Децата преминали курса получават книжки категория „пешеходец”. Поредният етап от социалната инициатива за детска пътна безопасност „Приказка за пътя” стартира...

Call Now Button