Владимир Тодоров и Светослав Костов проведоха обучение за повишаване на квалификацията по БДП

на педагогическия персонал на детска градина „Зорница“ в село Волуяк.

Бяха разгледани и нагледно обяснени различни ситуации на пътна обстановка, правилата за безопасно превозване на деца, безопасния път до детската градина, ползите от използването на детски седалки и колани, съвети за велосипедисти, тротинетки, АТВ.

Бяха гледани различни видео клипове и имаше активна дискусия по тях.

Учителите споделиха за проблеми в работата с децата и техните родители по отношение на личния пример на родителите и проблеми с инфраструктурата.

Беше отправена покана към лекторите за провеждане на беседа по време на родителска среща и запознаване на родителите с правилата за безопасно превозване на децата.

Share this post

Call Now Button