Обезщетение при ПТП

Обезщетение при ПТП

При ПТП обезщетение може да се получи от задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и „Злополука на пътниците“ в средствата за обществен превоз. Обезщетение се дължи и в случаите, когато МПС е неизвестно, както и когато няма валидна застраховка.

Кой има право да получи обезщетение?

 • Всяко лице, което е претърпяло психически или физически травми, вследствие катастрофа.
 • Близките на починалото при ПТП лице.

Няма право на обезщетение единствено водачът, който носи пълната вина за катастрофата.

Обезщетение по застраховка ГО е парична сума, която се изплаща за:

 • Претърпените болки и страдания на пострадалия или наследниците на починалото лице;
 • Претърпените имуществени вреди – разходи за лечение, лекарства, рехабилитация и други.
 • Пропуснати ползи.

ВАЖНО! Обезщетението следва да бъде изплатено по личната банкова сметка на пострадалия, освен в случаите, в които важни обстоятелства налагат обратното. Горещо Ви препоръчваме да НЕ подписвате пълномощно и/или договор, в които е посочена банкова сметка различна от Вашата, поради множество сигнали за измама!

Обезщетение се изплаща от:

 • Застрахователна компания на виновния водач по застраховка ГО, когато е налице валидно сключен застрахователен договор.
 • Застрахователна компания по застраховка „Злополука“.
 • Гаранционен фонд, когато виновния водач намя валидно сключена застраховка ГО или когато причинителят е неизвестен.
 • Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, когато ПТП е причинето от чужд автомобил с чужд застраховател или ПТП е настъпило на територията на друга държава и е увреден български гражданин.

Давностният срок, в рамките на който може да се търси

обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“ е 5 години от датата на настъпването на ПТП, а по „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз е 3 години от настъпването на ПТП.

Телесните увреждания според тежестта си биват:

 • леки телесни повреди – ожулвания, охлузвания, синини, прорезни рани, навяхвания и др.
 • средни телесни увреждания – фрактури, трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина. Загуба на съзнание.

Гореизброените страдания съставляват средна телесна повреда, когато продължават за по-дълъг период от време. За този вид телесни повреди е характерно, че е налице само временно и частично засягане или намаляване функциите на увредените тъкани, органи или системи, без те да са напълно и завинаги отпаднали. Съдебната практика е извела критерият “трайност”, съгласно който за средна телесна повреда може да се говори ако съответното страдание продължи повече от тридесет дни.

 • тежка телесна повреда – причинено продължително разстройство на съзнанието; постоянна слепота с едното или с двете очи; постоянна глухота; загуба на речта; детеродна неспособност; обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган; загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб; загуба или осакатяване на крак или ръка; постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота. Най-общо, тежки са тези телесни повреди, при които увреждането не може да се възстанови, продължава до края на живота или за неопределено дълъг период или представлява реална опасност за живота, без да е задължително тази опасност да е налице във всеки един момент.

Съгласно Кодекса за застраховането, процедурата по претендиране на обезщетение е двуетапна.

През първия етап задължително се провежда извънсъдебна процедура. В случай на отказ от страна на застрахователя или съответния компетентен орган, както и в случай, че лицето, което следва да получи обезщетение не е съгласно с предложения размер – може да се премине към втория етап и да се заведе съдебно дело за присъждане на справедливо обезщетение.

ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ, ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕТЕНЦИЯ ПРЕЗ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПТП, ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ПРАВА В СЪДЕБЕН ПРОЦЕС СРЕЩУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ, ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ИЛИ НББАЗ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА 0700 17 112 или bazk@abv.bg .

 

Обезщетение при птп, катастрофа

Call Now Button