Семейството, заложник на една застраховка. Код Криминално по Pro.bg

Правилата и условията за ползване на обезщетение по най-масовия застрахователен продукт – застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите продължават да са непознати за платците и ползвателите на застраховката.

До какво води това незнание – вижте следващото видео. (с участието на председателя на УС на БАЗК)

Source: Про бг, 19.11.2010

Share this post

Call Now Button