Със STOP-палки дават път на пресичащи шосетата ученици

Учители и помощен персонал винаги са срещали трудности, когато водят колона от деца и когато тя трябва да пресече пътното платно. Въпросът в Разград вече е решен. Вчера началникът на КАТ Валентин Стоянов раздаде първите STOP-палки на училищни директори, с които се обезпечава безопасното пресичане на учениците след учебни занятия, по време на манифестации, екскурзии или групови мероприятия.

Добрата инициатива е с местен корен – никъде

другаде в страната, освен в Разград, не са се сетили за подобно обезопасяване на учениците – пешеходци.

От КАТ очакват със STOP-палки да снабдят всички учебни заведения в Лудогорието много скоро. А освен на пътя, знаците могат да се използват и в часа на класа, и в уроците по безопасност на движението, и в интерактивни игри.

Областната организация на Български червен кръст също е съпричастна с темата за пътната безопасност. Освен че продължават обученията за оказване на първа помощ при катастрофи на кандидат–шофьори, червенокръстците стартират нов образователен модул за малки деца. Той е насочен към ученици от първи до трети клас и ще ги възпитава в правилно поведение на пътя. Обученията могат да се провеждат както в учебните заведения след предварителна заявка, така и в базата на БЧК.

Source: Екип 7, 16.11.2011

Share this post

Call Now Button