Галина Йорданова, представител на БАПК: Хората не знаят правата си, когато пострадат на пътя

Г-жо Йорданова, кога е създадена Българската асоциация на пострадали при катастрофи в Разград?

Българска асоциация стъпва в Разград през 2008 година, месец април. Българска асоциация на пострадали при катастрофи е неправителствена организация с нестопанска цел. Партньори сме на БЧК и КАТ.

Ние сме първата организация от България, която е член на европейската харта за безопасност на движението. БАПК помага на всички, които са пострадали в пътнотранспортни произшествия, независимо дали са пътници, пешеходци или водачи на моторни превозни средства. Асоциацията дава съвети за необходимите действия при настъпване на катастрофа и за предявяване на претенция за изплащане на обезщетение, предоставя безплатни консултации относно реда за упражняване на законовите права, съдейства пред застрахователите за получаване на справедливо обезщетение за претърпените вреди, пропуснати ползи и извършените разходи за лечение.

На колко човека от региона сте успели да помогнете финансово през миналата година?

На над 50 човека, пострадали при пътнотранспортни произшествия в Разград и региона. Те са получили обезщетения във връзка с претърпени щети, а други десетки бяха безплатно консултирани от експерти.

Впечатленията на експертите на БАПК за хората от региона е, че в по-голямата си част те не знаят правата си при произшествия и процедурите за търсене на справедливо обезщетение. Това, което трябвало да имат предвид всички пострадали е, че имат право на компенсации за пропуснати ползи, имуществени и неимуществени вреди. А за да им бъдат изплатени обезщетения, трябва да имат констативен протокол от „Пътна полиция“ за ПТП, болнични листове, фактури за лечение, епикризи. телефоните за връзка с нас са 0889/74-90-64 и 0898/76-88-71.

Source: Галина Маринова, 20.02.2012

Share this post