Заменят локалните сървъри към пунктовете за технически прегледи с единна електронна система

Локалните сървъри към пунктовете за годишните технически прегледи на автомобилите се премахват и се въвежда единна електронна система, която създава по-качествен контрол при прегледа на автомобила, каза инж. Любомир Тодоров – началник отдел на Технически прегледи и одобрение на пътни превозни средства “Автомобилна администрация”. Това е една от мерките за чистота на въздуха, обсъдени в Министерство на здравеопазването.

В българския план, изпратен в Брюксел, с мерки за повишаване на качеството на атмосферния въздух се предвижда затягане на контрола върху изгорелите газове

на ниво Годишни технически прегледи, съобщи инж. Любомир Тодоров – началник отдел на Технически прегледи и одобрение на пътни превозни средства “Автомобилна администрация:

Локалните сървъри към пунктовете за годишните технически прегледи на автомобилите се премахват и се въвежда единна електронна система, която създава по-качествен контрол при прегледа на автомобила, каза инж. Любомир Тодоров – началник отдел на Технически прегледи и одобрение на пътни превозни средства “Автомобилна администрация”. Това е една от мерките за чистота на въздуха, обсъдени в Министерство на здравеопазването.

В българския план, изпратен в Брюксел, с мерки за повишаване на качеството на атмосферния въздух се предвижда затягане на контрола върху изгорелите газове на ниво Годишни технически прегледи, съобщи инж. Любомир Тодоров – началник отдел на Технически прегледи и одобрение на пътни превозни средства “Автомобилна администрация:

„По отношение на транспорта „Автомобилна администрация“ надгражда повишаването на контрола при преминаване на годишни технически прегледи. Много от пунктовете в сега действащата ни система имат локални сървъри, които ще бъдат премахнати, и тези измервания, които ги правят спирачните стендове и другите измервателни уреди, се премахват и се създава една директна връзка с електронна система, която създава по-качествен контрол и невъзможност да бъдат манипулирани измерванията на измервателните уреди. Контролът е постоянен, по различни степени. Когато автомобилът замърсява околната среда и на пункта за прегледи се установи, че той не може да продължи да се движи, защото установяваме, че е замърсител, се спира от движение. Това е опасен автомобил. Или му се дава срок за отстраняване на тези неизправности“.

Премахването на локалните сървъри се налага заради по-добрия контрол над автомобилите:

„Ние повишаваме контрола по начина на подаване на информация. По електронен път ще се подава тази информация в обединена електронна система“.

И още една мярка този път срещу най-големите  замърсители на въздуха – твърдите горива за битово отопление. Готви се наредба за качеството на брикетите и въглищата за отопление, посочи Иван Ангелов от екоминистерството:

„В момента тече съгласуване на Закона за чистотата на атмосферния въздух и се предвижда разработването и приемането на наредба, която ще определя качеството на твърдите горива със съответния контролен орган, съответните санкции и т.н. В наредбата ще пише, че се допуска за продаване за битова употреба на въглища и брикети, които отговарят на определено качество“.

Тези основни замърсители повишават нивото на фините прахови частици, каза доц. Христо Хинков от Националния център по опазване на общественото здраве и анализи:

„Групите заболявания, които установяваме, че се дължат на повишени нива на фини прахови частици, са свързани с белодробен рак, с проблеми с развитието на плода, проблеми, свързани с функционирането на дихателната система, и евентуална връзка между болестта Алцхаймер и замърсяването на въздуха“.

Share this post

Call Now Button