Връчването на електронни фишове по границите е незаконно

Връчването на глоби за нарушения по пътищата по граничните пунктове на гръцката граница е незаконно, защото се извършва от гранични полицаи, които нямат правомощия за такава дейност. Това сочи решението на Върховния административен съд, което е окончателно и необжалваемо. Според него граничните полицаи могат да проверяват самоличността на гражданите, но не и да извършват проверки за невръчени фишове или актове. Така опитите на МВР да въведе иновативна практика, за да увеличи събираемостта на глобите, се оказа в разрез с правомощията на собствените им служители.

В решението се посочва, че: “Обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по връчване на електронни фишове и на наказателни постановления, както и да събира вземанията си по тях, по никакъв начин не може да бъде основание за възпрепятстване на правото на напускане на страната.”

МВР започна да връчва електронни фишове и наказателни постановления по граничните пунктове в началото на лятото. Постепенно бяха обхванати пунктовете “Кулата”, “Илинден”, “Калотина”, двата моста на Дунав, “Силистра”, “Гюешево”, “Капитан Андреево”, “Лесово” и “Маказа”.

Реакцията срещу това решение включваше доводи за нарушаване правото на свободно придвижване, защото сред санкциите за неплатени глоби са отнемане на книжката, както и спиране на автомобила от движение, ако нарушителят е собственикът му.

От МВР отговориха, че това не е вярно. В края на юни тогавашният вътрешен министър обяви, че за 20 дни са връчени фишове и наказателни постановления за 1,5 млн лв. Преди това стана ясно, че освен водачите, за невръчени глоби се проверяват дори пътниците в автобуси. Маринов посочи, че те се насочват към т. нар. “втора линия” на контрол по пунктовете, където служители с правомощия по Закона за движение по пътищата им връчват книжата и има осигурена възможност на моментално заплащане на санкцията чрез пос-терминал.

В решението на ВАС се посочва, че граничните полицаи нямат подобни правомощия. Граничарите могат да проверяват самоличността и личните документи на пътуващите, а според правилата на ЕС, тези проверки са минимални и не следва да пречат на свободното придвижване. С няколко заповеди на главния секретар на МВР и директора на ОД на МВР – Благоевград през лятото е разпоредена организация за проверка на неплатени задължения по ЗДвП, като на граничните полицаи е дадена възможност да правят справки в системата за административно-наказателна дейност. С всички тези заповеди обаче не могат да се създадат нови правомощия на граничните полицаи, още повече, че те са насочени само към организацията на новата практика по пунктовете, гласи решението. Пострадал , обезщетение, застраховка, адвокат

“Следователно, процесните действия на граничните полицейски служители не се основават на закон или на административен акт. … Длъжностните лица (полицейски органи), които осъществяват дейност на територията на ГКПП “Кулата – Промахон” и на ГКПП “Илинден – Ексохи” да прекратят безусловно действията по установяване чрез автоматично генериране на информация за невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове и за неплатени в срока за доброволно плащане на наложени с тях глоби на преминаващи граждани  с оглед на резултата от проверката да ги пренасочват към “втора линия на контрол” с цел последващи действия от компетентни органи по Закона за движение по пътищата.” Катастрофа

Решението на ВАС обаче се касае само до нарушенията от контролните органи, извършени на двата цитирани пункта на гръцката граница, тъй като пред върховната инстанция се обжалва отказ на административния съд в Благоевград да разпореди спиране на проверките. Така от МВР могат да заключат, че практиката по другите гранични пунктове не е засегната. Освен това ВАС цитира проверки за фишове от страна на гранични полицаи. Това нарушение би могло да бъде избегнато, ако тези проверки се правят от служители на съответната областна дирекция или пътни полицаи, които имат такива правомощия. Това, обаче ще предизвика огромно забавяне при проверките и хаос по граничните пунктове.

МВР е изправено и пред друга заплаха. Още през юли омбудсманът Диана Ковачева атакува практиката на МВР пред Конституционния съд. В случай, че той се произнесе, че това е нарушение на основния закон, връчването по границите би трябвало да се прекрати.

Share this post

Call Now Button