Участие в национална конференция по проблемите на застраховането

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи участва в петата национална конференция “Актуални проблеми на застраховането и осигуряването”, Свищов 05-06 юни 2006 г.

Share this post