Цената на човешкия живот, отнет на пътя.

Има различни модели да изчислим колко са загубите за държавите от жертвите на пътя, но ако в тяхно лице е някой наш близък осъзнаваме, че човешкият живот е безценен и нищо не може да замени тази загуба. Средно 2,2 млн. евро струва един човешки живот, загубен на пътя, като в тази сума, освен всички разходи и застрахователни обезщетения, влизат и евентуалните финансови ползи, които би допринесъл за обществото съответният човек. Това обясни д-р Милен Марков от Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” (ДАБДП) на 13-та Национална конференция по транспортна инфраструктура, която се проведе в Несебър от 1 до 3 октомври. Обезщетение за пострадали при птпОбезщетение за пострадали пти катастрофа

Изследвания показват, че подмяната на настилката не винаги влияе толкова съществено на риска за настъпване на пътнотранспортно произшествие, колкото, например, поставянето на маркировка, отговаряща на всички изисквания, акцентира инж. Иван Табаков, експерт в ДАБДП. По думите му е важно да осъзнаем, че „нов асфалт“ не означава „безопасен път“. „Понякога е дори обратното, защото по-добрата настилка може да е предпоставка за увеличение на скоростта и ако обезопасителните елементи не са съобразени с изискванията, може да се стигне до много по-тежки инциденти“, посочи той. Експертът акцентира колко е важно инфраструктурните проекти да се проектират по всички критерии за безопасност и да се изпълняват в тяхната цялост. „За последните 3 години са настъпили над 5000 тежки пътни инцидента с едно превозно средство в крайпътните пространства. Извън огромната човешка драма могат да бъдат изчислени и икономическите загуби за страната ни и само от тези инциденти те се равняват на близо 1,5 млрд. лв.“, посочи инж. Иван Табаков и допълни, че обезопасяването и мерките за превенция са ключови за намаляване на подобни произшествия, голяма част, от които са предизвикани следствие на умора или разсейване на водачите.

През последните 10 години при ремонтни дейности на пътя живота си са загубили 16 работници, а ранените са 94. Цифрите категорично показват, че трябва да подобрим организацията и да бъдем много по-стриктни към всички изисквания за обезопасяване на обектите на пътя. Това посочи д-р Милен Марков от ДАБДП по време на конференцията. По думите му повишаването на пътната инфраструктура изисква големи инвестиции, но при работата на пътя става дума много повече за осъзнаване на опасностите и предприемане на мерки за превенция и подобряване на организацията. „Има много случаи, в които това е направено на високо и средно управленско ниво при планиране на проектите, но на практика не се изпълнява от работниците на място. Това показва, че е нужна работа със самите хора, които работят на място и повече обучения, за да осъзнаят опасностите“, каза още д-р Марков. Акцент в неговата презентация бе и правилното сигнализиране при ремонти и други дейности на пътя с цел недопускане на ПТП. Права на пострадали при птп

Установените нарушения на скоростта за 2019 г., по данни на МВР, са над 777 000. Най-вероятно те ще бъдат още повече през 2020 г., тъй като само за първите 8 месеца на годината те вече са надхвърлили 600 000 и продължават да се увеличава. Това съобщи инж. Тихомир Тодоров от ДАБДП в рамките на панела „Безопасни пътища“. „Тези цифри категорично показват нуждата постоянно да модернизираме и усъвършенстваме средствата за технически контрол на пътя, с които държавата разполага“, каза той. По думите му изследвания доказват, че при идеални метеорологични условия и сух асфалт при скорост от 140 км/ч на автомобил са нужни около 7 сек., за да спре. При мокър асфалт времето нараства на 9,2 сек., а при лед – на цели 20 сек. „Зад това време стоят десетки метри, които могат да са разликата между аварийното спиране и тежкия инцидент. Затова хората не трябва да надценяват собствените и възможностите на автомобила, защото в критична ситуация няма да имаме времето и възможността да реагираме“, подчерта инж. Тодоров. В рамките на своето изложение той се спря и на най-новите тенденции при осъществяване на контрол с автоматизирани средства и системи и автоматизирана обработка на нарушенията, както и на интелигентните транспортни системи, като средство за управление на трафика и ранна сигнализация при ситуация на пътя.

Обезщетение за пострадали или ранени при катастрофа, птп.

Какво обезщетение от застраховател се полага за пострадал при птп информация.

Адвокат застрахователно право

катастрофа, застраховка, адвокат, ПТП, обезщетение

Share this post

Call Now Button