Предложение за периодично повтаряне на БЧК курса за шофьорите

Шофьорите периодично да повтарят курсовете по оказване на първа медицинска помощ, такива да има и за всички чиновници, а децата от най-ранна възраст да бъдат обучавани как да реагират в такива ситуации. Всички патрулки на пътна полиция да са оборудвани с чанти за долекарска помощ, както и да се осигурява въздушен, воден и високопланински верижен транспорт за пострадали при произшествия, а звената за спешна помощ да са по-добре обучени и оборудвани.

Приемането на тези изисквания се предлага в доклад на създадената през февруари 2019 г. държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”, публикуван за обществено обсъждане.

В него се претоплят редица дискутирани вече идеи за монтиране на ПС терминали в патрулките, за да може да се плаща веднага наложената глоба за нарушения на пътя, както и да не може да се напуска границата от шофьори, които имат неплатени електронни фишове за превишена скорост и други провинения. Ако искат да продължат пътуваните си, те ще трябва да платят санкцията, а ако не са им били връчени фишовете, ще ги получават на пункта и трябва да си уредят глобата. също така се предлага фишовете за нарушения на пътя да могат да се изпраща по и-мейла, защото в момента често не можела да бъдат открити провинилите се и събираемостта на глобите е ниска.

С 1/10 намалели жертвите на пътя у нас

В доклада се отбелязва, че в България са намалели с 10 процента през 2018 г. загиналите на пътя. През изминалата година в страната са били регистрирани 6684 пътно-транспортни произшествия с пострадали, при които са загинали 611 души, а 8466 са били ранени. Според данните за първите шест месеца на 2019 г. катастрофите с пострадали са 2896 и при тях са загинали 254 души и са ранени 3653 участника в движението. Спрямо същия период на 2018 г. пострадалите при пътни инциденти са със 170 по-малко, ранените са с 286 по-малко, но загиналите са със 7 повече. Само през юни 2019 г. при 625 инцидента са загинали 72 души и са ранени други 787.

Умората е причина за около 30% от тежките катастрофи, посочва се в доклада. Употребата на алкохол и наркотични вещества е фактор за почти 25% от автомобилните инциденти в Европа, допълва се в него. От агенцията посочват, че пешеходците също имат вина при катастрофите. Заради техни нарушения у нас през 2018 г. са станали 52 пътно-транспортни произшествия.

Докладът идентифицира редица проблеми за безопасността на движение по пътищата – недостатъчно добро обучение на самите шофьори, формалност при психологическите тестове за професионалните водачи на автомобили. Една трета от републиканските пътища е с лоша настилка, въпреки изсипаните в ремонт на пътища стотици милиони левове, че и повече.

В лошо състояние са четвърт от републиканските пътища

Според статистиката в лошо състояние са 24.5 на сто от българските републикански пътища, в незадоволително – малко над 13%, в задоволително – 22.5 на сто, в добро – 27.4, а в отлично – 12.3 процента. Най-много катастрофи са станали по първокласните пътища, следвани от второкласните и третокласните, най-малко са инцидентите на магистралите.

“Въпреки предприетите през последните години мерки, подобрението на цялостното състояние на пътищата все още не е с необходимата ефективност. Около 1/3 от републиканската пътна мрежа е с незадоволително качество на настилката. Особено тежко е състоянието на пътищата от III клас, по които се осъществяват вътрешно-регионалните връзки”, пише в доклада.

Проблем с видимостта и заслепяването на пътя

Липсата на светлоотразителност, видимост и съпротивление на хлъзгане са предпоставка за сериозни пътни инциденти. На тази система следва да се направи цялостна инспекция, а не просто инвентаризация. Над 20% от републиканските пътища попадат в границите на населените места, което увеличава риска от пътнотранспортен травматизъм, констатира се още в документа. Той отчита и проблем със заслепяване на водачите от насрещно движещи се автомобили, дължащо се на липса на противозаслепителни съоръжения, недостатъчен контрол върху състоянието на осветителните системи на колите и подмяната на фабричните с нерегламентирани такива.

Държавната агенция предлага да се приеме нова методика за обследване на тежките пътни инциденти,

Според годишните отчети на Пътна полиция около 96% от пътните инциденти в страната са резултат от грешка на водача. Тези данни обаче почиват на предварителния оглед на мястото на произшествието. Липсва информация от авто-техническите експертизи при формиране на данните и също така достатъчно обследване от гледна точка на причините, довели до пътно-транспортното произшествие, смята специализираният орган.

Нов начин за обследване на тежките катастрофи

Той предлага да има единна нова методика за обследване на тежките пътни инциденти, в която да се отчитат много повече елементи. Особено тежките инциденти пък ще се обследват от специалисти от различни области – пътни полицаи, инженери, експерти по пътна безопасност и др.

“Водещо да бъде не установяване на вина, а дефицитите, свързани с: поведението на водача, изправността на превозното средство, състоянието на инфраструктурата, метеорологичната обстановка и т.н., за да се види причината или проблема за настъпването на ПТП и той да бъде своевременно отстранен. Предвижда се и в огледите на пътните инциденти да започне да се отбелязва дали превозното средство е с ляв или десен волан, за да се изследва влиянието на превозните средства за обратно движение”, пише в доклада.

Според него най-честите технически неизправности, които водят до произшествие са спукване на гума и повреда в спирачната уредба. Затова агенцията ще търси начини да мотивира собствениците на автомобили да настояват годишните технически прегледи реално да установяват изправността на автомобила. Предлага се и създаване на публичен регистрационен режим на фирмите, извършващи сервизна дейност. По този начин ще се промени подхода – вместо да се въвежда допълнителен контрол към извършващите тази дейност да се даде възможност на хората да вземат информиран избор къде да поддържат превозното си средство, допълват от агенцията.

 

Източник: mediapool.bg

Share this post