Предложение на БАЗК за нормативни промени в подкрепа на жертвите по пътищата.

ДО

Г-жа Цецка Цачева

Г-н Анастас Анастасов

Г-жа Искра Фидосова

Г-н Явор Нотев

Г-н Иван Вълков

Копие до: Г-н Цветан Цветанов

            Уважаеми госпожи и господа народни представители,  

Искаме да изкажем нашата подкрепа за усилията, които полага Народното събрание и Министерски съвет на Република България за решаване на проблемите на пътната безопасност.

Като неправителствена организация ние споделяме Вашите усилия за намаляване на жертвите от войната по пътищата на България и работим вече шеста година изключително активно в тази насока, като провеждаме десетки кампании за пътна безопасност и сме първия български член на  ЕВРОПЕЙСКАТА ХАРТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ.

Какви са тревожните данни:

1. Средногодишно КАТ залавя около 26 000 – 29 000 водачи, употребили алкохол! От тях около 11 000 – 12 000 са с концентрация над 1,2 на хиляда! Жертвите при ПТП след употреба на алкохол са:

2008 г. – 373 ПТП от пияни / 45 загинали / 471 ранени;

2009 г. – 242 ПТП от пияни / 33 загинали / 331 ранени

Тези цифри са устойчиви и въпреки кампаниите и единодушното отричане на това деяние броя на извършителите не намалява. Следва да се има предвид и огромния брой скрити случаи, т.е. такива, които не са заловени.

Какво предлагаме:

1. При причиняване на ПТП и смърт от лице в пияно състояние или след употреба на наркотици да отпадне възможността за условни присъди.

Приемането на алкохол и наркотици е целенасочено действие и лицата, шофиращи след употребата им сами се поставят в състояние да не могат да контролират ситуацията и да предизвикват ПТП. При шофиране след употреба на алкохол и наркотици може да твърдим, че има умисъл и осъзнаване на опасностите, които крие това, следователно наказанието трябва да бъде ефективно лишаване от свобода, без възможност за условни присъди!

2. При ПТП и причиняване на смърт да не се допуска възможността за подписване на споразумение, което не е одобрено от близките на загиналото лице.

Решаване на делото, при което има загинало лице със спорумение е тежък удар върху близките. При подписване на споразумение, в което участва виновня, прокуратурата и съда, няма съдебен процес, изслушвания, еспертизи….. Близките остават с впечатление, че има задкулисни игри и машинации. Затова е необходимо, за да влезе в сила такова споразумение, то да бъде одобрено не само от съда, прокуратурата и виновното лице, а задължително и от близките на загиналите.

3. Криминализиране на отказа за даване на алкохолна проба. В момента лице, което е употребило алкохол може да откаже да се подложи на кръвна проба и ще понесе само административна – до 18 месеца лишаване от правоуправление и до 1000 лв. глоба. Сегашния ред дава възможност на пияни водачи да избягват наказателната отговорност и да продължават да шофират пияни

4. България е на челните места по брой на загинали пешеходци в ЕС!

Пешеходците са около 30 процента от всички загинали при ПТП, докато средния процент за държавите в ЕС е около 15-18%. В България не се спира задължително на пешеходна пътека! Нужни са следните промени:

В ЗДВ категорично и императивно да се запише, че водачите спират на пешеходна пътека!

– Да се завишат санкциите за неспиране на пешеходна пътека – глобите да станат 200 – 300 лв и при повторност отнемане на СУМПС за 1 месец.

– Законодателни промени на местно ниво за по-широко използване и поставяне на повдигнати пешеходни пътеки и нископрофилни скоростоограничители /легнали полицаи/.

5. Спешни промени в ЗАНН  и ЗАП на процедурите за връчване на наказателни постановления изготвени и съставени по Закона за движение по пътищата!

ЗАНН и ЗАП са архаични закони от 60-те години на миналия век, които в момента пазят нарушителите и стопират санционните норми на ЗДП. Предлагаме следната процедура – при съставяне на акт за административно нарушение по ЗДвП да се предвиди 3 месечен срок, в който нарушителя сам да посети КАТ и да получи наказателното постановление. След изтичане на този срок, НП да се счита за връчено и влязло в сила. В момента се ангажира огромен ресурс от полицейски служители, които издирват и връчват НП. Полицаите играят роля на скъпо платени куриери! В същото време имаме стотици хиляди невръчени НП, поради остарялата процедура, която изисква нарушителя да получи и подпише НП.

Уважаеми дами и госопода, бъдете държавници и отстоявайте обществения интерес, направете правила, чрез които по пътищата на България ще намалеят кървавите трагедии и нарушителите ще понесат справедливи санкции.

Готови сме и за в бъдеще да участваме в обсъждания на нормативната уредба, касаеща базопасността на движението.

 

Владимир Тодоров

Share this post