Предложение на БАЗК за мерки срещу пътните хулигани

Уважаеми дами и господа,

Последното пътно-транспортно произшествие, отнело живота на две деца в Лесидрен ни разгневи, както и много други хора в България.

Причините са липсата на възпитание, самоконтрол, както и неуважение към обществото, а  също така и липса на адекватни санкции.

Няма държава в света, дори и от третия свят, която да не може да се справи с всеки вид престъпност, стига да има разум и воля.

Т. нар. демокрация у нас защитава правата на пътните хулигани чрез прекомерно либерални и продължителни процедури при администрирането на пътни нарушения, което в много от случаите води до трагичен край за невинни.

И понастоящем оправданията са, че само КАТ може да санкционира психопатите на пътя и то само при установяване нарушенията в момента и то само с глоба и т.н.

Предлагаме следната законодателна промяна:

В чл. 325 от Наказателния кодекс на Р България към определението за хулигански действия  следва да се добави нова алинея, квалифицираща автомобилното хулиганство – автомобилни гонки, нерегламентирани състезания със залози, шофиране „дрифтинг“, безпричинно шумно форсиране на двигателя и др.

Всичко това по своята същност представлява действия, грубо нарушаващи обществения ред, изразяващи явно неуважение към обществото.

Или

включване на автомобилното хулиганство в Указа за борба с дребното хулиганство, където санкцията се налага бързо и ефективно (до 24 часа) от дежурен съдия и осъденото лице веднага може да се задържи за 15-дневен срок в поделенията на МВР.

При такава законова промяна всяко безумно поведение на пътя ще може да се санкционира от всички органи на Полицията, а не само от Пътна полиция.

Този подход се налага от твърде ограничения ресурс на Пътна полиция от една страна, а от друга – поради факта, че повечето ексцесии по пътищата не съставляват формално нарушение на Закона за движение по пътищата, но в същността си са хулигански прояви и са потенциално опасни.

Ако все пак младите хора с бензин в кръвта имат нужда от адреналин, нека държавата,  местните власти и бизнеса да осигурят подходящи и безопасни места за това. Има десетки пустеещи писти, плацове на военни поделения, които са подходящи и бързо биха могли да се пригодят за тази цел.

 

Владимир Тодоров

Председател на УС на БАЗК

Share this post