ПЕТИЦИЯ – Наказателна отговорност за водачите, употребили алкохол!

Ние от Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи сме категорично против предложението на Главния прокурор за отмяна на наказателната отговорност на водачи, употребили алкохол над 1,2 промила и замяна с високи глоби. Подпишете петицията!

Нашите аргументи са следните:

  1. Налагането на наказателна отговорност за шофиране в нетрезво състояние има превантивен и възпиращ ефект.
  2. Тази наказателна мярка не бива да се отнема от компетенциите на съда. Дори и да не се наложи ефективна присъда, останалите наказания като пробация или условна присъда имат силен превантивен ефект.
  3. В почти всички европейски държави се носи наказателна отговорност за шофиране с висока концентрация на алкохол в кръвта. В САЩ звезди от шоубизнеса често лежат в затвора именно за шофиране в пияно състояние.
  4. За 2009 година КАТ е заловил близо 29 000 пияни шофьори, 12 000 от тях (42% !!!) са били с концентрация на алкохол над 1,2.
  5. В резултат на сега съществуващата нормативна уредба – възможност за лишаване от свобода на пияните шофьори, през последните години се забелязва тенденция за намаляване на броя на убитите при ПТП след употреба на алкохол: 2008 г. – 373 ПТП от пияни / 45 загинали / 471 ранени; 2009 г. – 242 ПТП от пияни / 33 загинали / 331 ранени. Защо е необходимо да променяме законодателство, което е ефективно и води до намаляване на загиналите от пияни водачи?
  6. Замяната на възможността да се лежи в затвора с глоба ще „освободи духа от бутилката” и ще отприщи наглите пътни хулигани да пият и да си плащат, а също така и ще затвърди схемите за подкупване на пътните полицаи. Това със сигурност ще се случи и ще се обърне положителната тенденция за намаляване броя на загиналите в резултат на действията на пияни водачи.
  7. Обществената опасност на деянието „управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда” е изключително висока, това е състояние в което водача се е поставил сам, умишлено и съзнавайки какво може да причини! Пияните водачи заплашват не само себе си, а и всички други участници в движението. (да не забравяме загиналите хора по автобусни спирки, пометени от пияни шофьори…
  8. В НК наистина има текстове, които са “мъртви”, неработещи и необосновано отнемат ресурс на прокуратура и съд, нека тези текстове да отпаднат или се преработят, нека се премине към бързо производство, но не бива да се премахва възможността за наказателна отговорност на пияните водачи.
  9. Да не забрявяме, че в последните 20 години в България трудно се събират глоби, за каквито и да е било нарушения! Процедурата е неефективна, бавна, бюрократична и в крайна сметка няма възпиращ или друг превантивен ефект.
  10. Ние българите, все още не сме достигнали до нужното ниво на самоконтрол и самодисциплина, за да либерализираме законодателството си в тази посока.

Share this post

Call Now Button