Намали скоростта

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи, съвместно със “Зебра” АД ще дари един скоростоограничител (лежащ полицай) на община Ихтиман. На училищата в град Ихтиман ще бъдат дарени и нагледни материали за обучение в часовете по безопасност на движението.

Share this post

Call Now Button