Депутатите премахват предупредителните табели за камерите на КАТ по магистралите

Депутатите подхванаха Закона за движение по пътищата, с който се премахват предупредителните табели за видеонаблюдение по аутобаните.

Основната цел на предложените промени е постигането на превантивен и възпиращ ефект върху всички водачи на моторни превозни средства (МПС), участващи в движението по отношение спазване на ограниченията на скоростта.

Според вносителите, когато водачите 

биват уведомявани чрез поставянето на знак пред полицейския автомобил, оборудван с АТСС, те намаляват скоростта само в зоната на знака и след това продължават движението си с превишена скорост. По този начин се губи възпитателният ефект върху всички водачи на МПС, като по този начин развиват чувство за безнаказаност.

През последните години като основна причина за настъпване на тежки ПТП с пострадали и убити, според статистиката на МВР, е движението с несъобразена или превишена скорост.

С изменението на друга разпоредба от закона се предвижда при изпълнение на функциите си, определените от министъра на вътрешните работи служби да имат право да извършват контрол по спазване на правилата за движението по пътищата с автомобили, оборудвани със средства за аудиозапис и видеозаснемане, като контролът ще се осъществява само в обхвата на средствата за видеозаснемане.

Предлага се по-тежка мярка за собствениците, чиито автомобили са управлявани от лица, които не притежават шофьорски книжки. Предложението в тази посока е свързано с прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, чието МПС е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление – за срок от 6 месеца до една година.

Share this post

Call Now Button