Да дадем живот на пешеходните пътеки в София

Инициатива на Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи и Радиопредаването “Хора, пътища, автомобили”- БНР, програма Хоризонт Уважаеми госпожи и господа, БАЗК е неправителствена организация, занимаваща се с проблемите по безопасността на движението и защитата на лица, пострадали при пътно – транспортни произшествия. В тази връзка бихме искали да Ви запознаем с една печална статистика: – Броят на загиналите пешеходци в България е около 3 пъти по-висок от средните европейски статистики – от 954 загинали при ПТП за 2005 в Р България, 250 са били пешеходци – около 26% – 28% от всички загинали, при средно 10%-12% за Европа. Особено трагично е положението в столицата: От общо 104 загинали в София, пешеходци са били 50 души, или около 50% от всички загинали при ПТП!!! Немалък принос за тези резултати има състоянието на пътната маркировка и в частност на пешеходните пътеки в столицата. На практика, в София след зимните месеци липсват 90% от пешеходните пътеки. По информация от “Пътностроителна техника” АД, за въстановяването на наземната маркировка в София е необходимо да се положат около 200 000 кв.м. боя. За миналата година Софийска община е възложила възстановяване на маркировка за около 50 – 60 000 кв.м.- т.е. 4 пъти по-малко от необходимото. Предвид очевидната липса на финансови средства за цялостно възстановяване пътната маркировка в столицата, Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи отправя предложение към частни юридически лица за възстановяване и поддържане на пешеходните пътеки в столицата. Средствата за боядисване на 1 пешеходна пътека тип “Зебра’ варират между 150 лв – 200 лв. в зависимост от броя ленти на пешеходната пътека. Дарените средства от частните юридическите лица се признават за разход, а също така съществува възможност да се постави надпис, че пешеходната пътека се поддържа от фирма спомоществовател. Боядисването на посочената от частната фирма, пешеходна пътека ще бъде извършено в кратки срокове /7 до 10 дни/ от “Пътностроителна техника” АД. За целта е необходимо, фирмите, които желаят да подкрепят благородната инициава за въстановяването на пешеходните пътеки в столицата да се обръщат за информация и подробности към Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи, която е инициатор и координатор на инициативата.

Share this post

Call Now Button