БАЗК взе участие в Кръгла маса на тема „Кое прави финансовите институции социално отговорни?“

На 21.07.2015г. се проведе Кръгла маса на тема „Кое прави финансовите институции социално отговорни?“.

В рамките на събитието се събераха гледните точки на трите страни – бизнес, НПО и медии за това кое прави един бизнес социално отговорен, има ли потребност вобществото тази тема да бъде отразявана и как компаниите да комуникират тези свои дейности.

По време на масата СИБАНК и ДЗИ обявиха и резултатите от  анкетно проучване сред клиентите на двете компании за това как те възприемат социалната отговорност на бизнеса.

БАЗК взе участие на кръглата маса, чрез презентация на тема “Бизнесът в подкрепа на пътната безопасност” , представена от Председателя на УС на БАЗК – г-н Владимир Тодоров.

Share this post

Call Now Button