БАЗК в ЕС

От началото на месец Октомври Българската асоциация на застрахованите и пострадали в катастрофи е официален член на Европейската харта за безопасност на пътя. Инициативата е част от програмата на Европейската комисия за намаляване наполовина на броя на жертвите на пътно- транспортни произшествия. С одобряването на кандидатурата на БАЗК за присъединяване към Европейската харта за безопасност на движението БАЗК използва натрупания опит от сродни организации в Европа и ще предприеме различни инициативи за намаляване жертвите по пътищата в България.

 

Ако имате нужда от адвокат по въпроси отностно птп с пострадали или за обезщетение потърсете ни!

Share this post

Call Now Button