БАЗК е съорганизатор на кампания “Приказка за пътя”

На 14.04.2009 г от 12:00 часа в сградата на БТА се дава старт на социалната кампания за детска пътна безопасност под наслов “ПРИКАЗКА ЗА ПЪТЯ”. 

Под формата на интерактивна игра, децата ще бъдат запознавани с правилата за движение, като чрез поставяне в реални ситуации им бъдат изградени навици и добри рефлекси за ситуации на пътя. Те ще получат професионално обучение за оказване на първа помощ, за основните пътни знаци, както и ще научат правилата за движение по пътищата. Ще бъдат раздадени брошури за безопасно превозване на деца в автомобилите (60% от загиналите при ПТП деца са пътници), изработени от Столична община и Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи.
Целта на проекта е да подготви и образова младите хората, които са реални участници в пътната обстановка.

Статия в DARIK news

Организатори: Столична община, КАТ, БЧК, БАЗК, Фондация “Спасение” и Фондация “Приказка за пътя

Share this post

Call Now Button