Акция “Светлина” и тази година от 1-ви ноември.

От 1 до 19 ноември КАТ започва акция „Светлина”. Водачите на автомобили ще бъдат спирани за проверка на изправността на осветителните и сигнализационни системи на превозните средства.

Кампанията на включените къси светлини започва от 1 ноември и продължава до март 2009 година.

Акцията ще включва два етапа:

Предупредителен от 1 до 9 ноември включително.
В този етап контролните органи ще обръщат внимание на водачите за отстраняване на неизправностите по осветителните системи, подмяната на износените гумите, изправността на устройствата за почистване на предно стъкло и др., без да се налагат санкции. В този период ще бъдат изготвени и предписания до общините и кметствата за подобряване осветеността на участъци от пътя и кръстовища с повишен риск за ПТП с пешеходци в тъмната част на денонощието.

Контролният етап е от 10 до 19 ноември, когато ще се извършва засилен контрол върху изправността на осветителните системи, състоянието на гумите и изправността на устройствата за почистване на предно стъкло и др., като на нарушителите ще бъдат налагани на санкции по Закона за движение по пътищата, някои от които са:
За управление на МПС с износени гуми – отнемане на 6 контролни точки и 50 лева глоба
За неизправни светлини и светлоотразителна сигнализация – отнемане на 5 контролни точки и глоба от 20 до 150 лева.
За управление на технически неизправно или спряно от движение МПС – отнемане на 5 контролни точки и глоба от 50 до 150 лева.

По време на операцията всички технически центрове на СБА ще извършват безплатно регулиране на фаровете на МПС и ще дават техническа консултация по изправността на осветителните системи.

По думите на Алекси Стратиев, началник на КАТ, целта на акцията е превенция и предотвратяване на пътнотранспортни произшествия.

Share this post

Call Now Button