Световна кампания за безопасност на пътя стартира и в България

Днес, на пресконференция в Министерство на регионалното развитие и благоустройството поставихме началото на Национална мащабна кампания, чрез която искаме да привлечем вниманието на всички участници в движението – пешеходци, водачи, мотоциклетисти, пътници, за да обезопасят своето пътуване.

Участие в старта на кампанията взеха Г-н Владимир Тодоров – Председател на УС на БАЗК, г-жа Лиляна Павлова – Министър на регионалното развитие и благоустройството,г-н Красен Кралев – Министър на младежта и спорта,г-жа Зарина Генчева – Председател на УС на ТИАРА,г-н Лазар Лазаров – Председател на УС на

АПИ, които изразиха своята позиция и готовност за пълна подкрепа към дългосрочната инициатива.ци, за да обезопасят своето пътуване.

Кампанията е част от Световна инициатива за намаляване броя на пътните инциденти, под егидата на:

– Младежката организация към ООН за пътна безопасност / YOURS – Youth for Road Safety/

– Световната здравна организация /World Health Organization/

– Организация за пътна безопасност /Road Safety Organization/

Статистиката по отношение общият брой на загиналите на пътя в световен мащаб е тревожна: 1,24 милиона годишно, а в България броят на жертвите от пътни инциденти през тази година нараства.

Дълг и привилегия, не само за нас като организатори, но и въобще за българските институции е да бъдем част от световните усилия в посока привличане вниманието на всички участници в движението и възпитаване на отговорно поведение на пътя.

В световен мащаб се обединиха правителствени и неправителствени организации, между които United Nations Environment Programme, European Youth Forum for Road Safety, Centers for Disease Control and Prevention, Global Road Safety Partnership with the Middle East and North Africa Road Safety Partnership / http://www.youthforroadsafety.org/about_us/partners / и много други, за да могат превантивно да влияят върху общественото самосъзнание и поведение на пътя. Същата рекламна кампания вече е реализирана в много държави / визии от различните страни може да видите тук.

Целта на кампанията е чрез експресивни визии да бъде привлечено вниманието на участниците в движението и да се вмени, че отговорността за живота и сигурността е лична и колективна.

За реализиране на гореизложеното се предвижда разполагане на общо над 100 съоръжения за реклама:

– Мегаборди и билборди по магистрали и високоскоростни пътища;

– Билборди и сити лайти в градовете и столицата;

– Метрокутии и метропана в Софийското метро;

– Всички други форми за реклама;

Кампанията ще бъде дългосрочна, реализирана на пет етапа, за всеки от които ще бъде използвана различна визия.

Убедени сме, че само чрез обединените усилия на неправителствения сектор, бизнеса и администрацията ще доведе до намаляване на пътнотранспортния травматизъм!

Повече снимки от кампанията може да видите тук.

Share this post

Call Now Button