Кампания за безплатно заличаване на белези, получени в резултат на катастрофа

Всяка година около 100 млн. човека годишно получават белег в следствие на травма. 15% от тези белези имат психо-социален ефект и водят до нарушаване на ежедневните активности.
Знаем, че нищо не може да заличи спомена и емоцията от преживяната травма, но след като отмине първоначалният шок и здравето Ви се възстанови, идва моментът да заличите и
физическия белег от преживяното.

Българската асоциация на пострадали при катастрофи и Дермал Лейз център организират кампания за безплатно заличаване на белези, вследствие на пътнотранспортни произшествия или на изгаряния.
Целта на кампанията е да предостави достъп до лечение на широк кръг от хора чрез безплатно заличаване на белези, получени в резултат на катастрофа или изгаряния.
В продължение на шест месеца в специализиран център за лазерна терапия с екип от висококвалифицирани лекари дерматолози и терапевти пострадалите при пътно транспортни инциденти ще могат напълно безплатно да се възползват от най-висок клас медицинска апаратура за максимално ефективни и трайни резултати.

В кампанията може да се включи всеки, който желае да заличи белег с размери повече от 2 см. в областта на лицето или откритата част на ръцете и е получен не повече от 1 година назад. За целта ще бъде проведена кратка анкета с всеки пациент за получаване на необходимата за лечението информация.
Пациентите ще се набират в периода 01.11.2019 – 30.12.2019 г. на телефон 0700 17 112.

На седмична база ще се лекуват трима души, за които ще се изготви индивидуална терапия, включваща лазерно лечение, насоки за правилна домашна грижа и проследяване на лечението.

За записване и информация: тел. 0700 17 112

Share this post

Call Now Button