Загинали при ПТП по области в България за 2007год. и 2008год.

ЗАГИНАЛИ ПРИ ПТП ПО ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2007ГОД. И 2008ГОД.

Град Загинали през 2007г. Загинали през 2008г. Разлика
Благоевград 42 58 +16
Бургас 91 58 -33
Варна 67 60  –  7
Видин 18 17  –  1
Велико Търново 39 34  –  5
Враца 29 22   –  7
Габрово 16 13       –  3    
Добрич 38 34   –  4
Кърджали 8 10   + 2
Кюстендил 20 17   –  3
Ловеч 30 30       0
Монтана 10 12     – 2
Пазарджик 30 22     – 8
Перник 20 20        0
Плевен 31 34     + 3
Пловдив 87 85     –  2
Разград 27 20    –  7
Русе 31 17    – 14
Силистра 18 22     + 4
Сливен 37 63    + 26
Стара Загора 49 60    + 11
Смолян 5 9    +  4
София 114 130    + 16
Търговище 22 20      –  2
Хасково 25 36   + 11
Шумен 15 31   + 16
Ямбол 18 25     + 7
Общо 937 959    +22

ЗАГИНАЛИ ПРИ ПТП ПО ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2007ГОД. И 2008ГОД.

Град Загинали през 2007г. Загинали през 2008г. Разлика
Благоевград 42 58 +16
Бургас 91 58 -33
Варна 67 60  –  7
Видин 18 17  –  1
Велико Търново 39 34  –  5
Враца 29 22   –  7
Габрово 16 13       –  3    
Добрич 38 34   –  4
Кърджали 8 10   + 2
Кюстендил 20 17   –  3
Ловеч 30 30       0
Монтана 10 12     – 2
Пазарджик 30 22     – 8
Перник 20 20        0
Плевен 31 34     + 3
Пловдив 87 85     –  2
Разград 27 20    –  7
Русе 31 17    – 14
Силистра 18 22     + 4
Сливен 37 63    + 26
Стара Загора 49 60    + 11
Смолян 5 9    +  4
София 114 130    + 16
Търговище 22 20      –  2
Хасково 25 36   + 11
Шумен 15 31   + 16
Ямбол 18 25     + 7
Общо 937 959    +22

Share this post

Call Now Button