Всеки може да направи справка за валидна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобил.

При ПТП вече ще можете бързо да направите справка дали виновния водач има валидна застраховка “Гражданска отговорност” и кой е застрахователя му . Достатъчно е да имате връзка с интернет от мобилния си телефон или компютър.

Услугата се предлага и на официалния сайт на Гаранционния фонд чрез Информационния център към ГФ. Използва се базата данни на Комисията за финансов надзор.
Чрез опцията “Разширено търсене” новата услуга предоставя информация не само дали колата има полица, но съобщава номера на застрахователния договор, името на застрахователя, датата на сключване на застраховката, началната и крайната дата на покритието.
Данните се получават при задаване на регистрационния номер или номер на рамата (шасито) на моторното превозно средство, или номера на знака или номера и серията на знака на Гаранционния фонд, поставен на моторното превозно средство.
Проверката за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите следва няколко стъпки: попълва се предложеният от ляво на полето код за сигурност; регистрационният номер в полето DKN и/или рама (шаси) в полето Rama с главни латински букви без разделители. Ако не се въведе дата в полето “към дата” се извеждат всички данни за търсеното МПС към настоящия момент.
Възможно е и търсене по номер на знака (Nomer GF) или номер и серия (Nomer GF/Seria)  на знака на Гаранционен фонд.
Имайте предвид, че задаването на данните от регистрационния номер трябва да е на латиница, но в същото време изписването на буквите трябва да изглежда точно по начина, по който изглежда номерът на регистрационната табела на автомобила – на кирилица.

НАПРАВЕТЕ СПРАВКА

Share this post

Call Now Button