Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки

 1. За управление на моторно превозно средство, спряно от движение, без разрешение на службата за контрол на Министерството на вътрешните работи – 5 т.
 2. За неозначаване по установения начин на принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство – 6 т.
 3. За разхвърляне, разпиляване или оставяне на пътя на предмети и вещества, които създават опасност за движението – 5 т.
 4. За управление на технически неизправно моторно превозно средство, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване – 5 т.
 5. За неспазване сигналите на пътните светофари – 10 т.
 6. За неспазване предписанията на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране – 4 т.
 7. За неспазване правилата за предимство, разминаване, изпреварване и заобикаляне – 6 т.
 8. Когато не се осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков или светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства – 6 т.
 9. За неспазване на правилата за спиране, престой и паркиране или за използване на пътното платно – 5 т.
 10. За неправилно движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство – 4 т.
 11. За превишаване на разрешената максимална скорост: от 20 до 30 км/ч. Включително – 2 т. от 30 до 40 км/ч. Включително – 6 т. от 40 до 50 км/ч. Включително – 12 т. над 50 км/ч. – 16 т.
 12. За нарушаване правилата за разположение на пътното превозно средство върху платното за движение – 3 т.
 13. За неспиране на пътен знак \\\”Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!\\\” – 7 т.
 14. За управление на моторно превозно средство с износени гуми – 6 т.
 15. За неправилно преминаване покрай спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус, който превозва деца – 6 т.
 16. За неправилен превоз на товари – 3 т.
 17. За неизпълняване задължението за използване на предпазен колан или носене на каска – 10 т.
 18. Престой и паркиране на пешеходна пътека, на кръстовище, на спирки на МГТ – 3 т. активна лента, до спрели МПС – 4 т.
 19. За неправилно преминаване през пешеходна пътека – 10 т.
 20. За ползване на мобилен телефон по време на управление на превозно средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете – 6 т.
 21. За неправилен превоз на хора – 3 т.
 22. За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие, вследствие на посочените нарушения, допълнително се отнемат – 3 т.
 23. Ако два пъти в рамките на една година превишите максимално допустимата скорост за движение с над 50 км/ч. – свидетелството за управление на МПС Ви се отнема за три месеца

Share this post

Call Now Button