Съвети към пострадалите

Ако сте пътник, пешеходец, водач на МПС пострадал при катастрофа е необходимо да получите протокола за ПТП от органите на КАТ;
Необходимо е да се установи вината на участниците в ПТП –то. Това става или чрез образуване на дознание /при средна, тежка телесна повреда или смърт/ или чрез издаване на наказателно постановление. След установяване на вината на виновния водач, пострадалите лица имат право на обезщетение от гражданската отговорност на неговия автомобил.
Когато МПС-то е неизвестно или няма ГО, щетите се предявяват пред Гаранционния Фонд.
Доказването на уврежданията стават с медицински документи – епикризи, рецепти, болнични листове, анамнези, заключения, протоколи на медицински комисиии, решения на ТЕЛК и други документи. Възможно е да се претендира и обезщетение за пропуснати ползи в резултат на настъпилото увреждане при пътно-транспортно произшествие. Имуществените разходи се доказват с фактури с касови бележки.

Share this post

Call Now Button