Съвети към пешеходците

  • Да не избързват да пресичат пътното платно, когато се приближава автомобил;
  • Да не забравят, че на заледено и заснежено пътно платно пресичат по-дълго и по-бавно;
  • Да пресичат пътното платно само, когато са се уверили, че нищо не ги застрашава;
  • Да се съобразяват със сигналите на светофарната уредба;
  • Да използват пешеходни подлези и пешеходни пътеки.
Source: БАЗК, 24.10.2017

Share this post

Call Now Button