Ограничения на скоростта за движение по пътищата в Европа

Държава В населени
райони
Извън
населени райони
Магистрали
Австрия 50 100 130
Белгия 50 90 120
България 50 90 130
Кипър 50 80 100
Чехия 50 90 130
Германия 50 100 130 (*)
Дания 50 80 110 или 130
Испания 50 90 или 100 120
Естония 50 90 или 100 или 110
Франция 50 90 или 110 130
Финландия 50 80 или 100 100 или 120
Великобритания 48
(30 мили)
96 или 112
(60 или 70 мили)
112
(70 мили)
Гърция 50 90 или 110 130
Унгария 50 90 или 110 130
Италия 50 90 или 110 130
Ирландия 50 80 или 100 120
Люксенбург 50 90 130
Литва 50 90 110 или 130
Латвия 50 90
Малта 50 80
Холандия 50 80 или 100 120
Португалия 50 90 или 100 120
Полша 50 или 60 90 или 100 130
Румъния 50 90 или 100 130
Швеция 50 70 110
Словения 60 90 130
Словакия 50 90 или 100 130

*В Германия 130 км/ч е препоръчителната максимална скорост

Share this post

Call Now Button