Кога и как се попълва двустранен констативен протокол при ПТП?

Кога и как се попълва двустранен констативен протокол при ПТП?

Не викайте КАТ, попълнете сами протокола, ако:
– При ПТП са причинени само материални щети, които не възпрепятстват движението на МПС на собствен ход;
– Има съгласие между участниците в произшествието по обстоятелствата за настъпването му.

Не попълвате протокол, а викате КАТ, когато:
– Има загинал или ранен;
– Образувало се е задръстване;
– Участва МПС с опасен товар или с чужда регистрация;
– Има съмнение, че един от участниците е употребил алкохол или друго упойващо средство или няма право да управлява МПС;
– Автомобилът не може да се движи на собствен ход или има повреда, при която закона забранява движение – спирачна система, кормилна уредба, ходова част, изтичане на гориво.

Вижте пълните указания на Комисията за финансов надзор!

Share this post

Call Now Button