Какво да правите, ако станете участник в ПТП

  • Повикайте линейка, ако има пострадал;
  • Свържете се с органите на КАТ;
  • Потърсете свидетели (очевидци) на настъпилото ПТП;
  • Изискайте протокола за ПТП;
  • Осведомете се за застраховка ГО на другия водач;
  • Уведомете своя застраховател за настъпилото ПТП.

Share this post

Call Now Button