Глобата ще настига шофьори нарушители из целия ЕС

ЕВРОКОМПЮТЪР ЛОВИ ДЖИГИТИ

Радар те хваща в чужбина, получаваш фиша у нас

Европейската комисия планира да инсталира суперкомпютър, чрез който за първи път ще стане възможно да се събират глобите на шофьори, извършили нарушения в чужбина.
Вчера в Брюксел транспортният комисар Жак Баро представи проект за нова директива, която има за цел да улесни преследването на трансгранични нарушения на правилата за движение по пътищата.
Веднъж засечен от радар или пътен полицай, регистрационният номер на колата ще бъде подаван към компютъра, който ще има достъп до националните мрежи на страните членки и ще разпознава името и адреса на собственика. След като установи самоличността на извършителя, полицията ще му изпраща по пощата фиша с глобата.
Системата ще следи за 4 вида нарушения, които са причина за 75% от пътните инциденти с фатален изход: превишена скорост, употреба на алкохол, преминаване на червено и неизползване на предпазен колан.
Брюксел се надява с новата мярка да спаси живота на 5000 души годишно и до 2010 г. да намали на половина броя на загиващите на пътя 43 000 европейци.
Досега чуждестранните шофьори се разминаваха без глоби, тъй като радарите не могат да разчитат чуждестранни регистрационни номера, а за полицията беше трудно да открива адреса на шофьора. Според Брюксел ненаказуемостта поощрява нарушителите, особено тези, превишаващи разрешената скорост.
В Люксембург 30% от каращите извън ограниченията са чужденци, във Франция-15%, в Холандия-8 на сто. Данни за България няма. В момента само Белгия, Холандия и Германия си разменят данни за самоличността на нарушителите. Швейцария е единствената, преследваща чужденците за глоби.
Личните данни ще се предоставят само на пътната полиция. Граничните власти няма да имат достъп до информацията и няма да могат да задържат шофьорите, обясниха експерти. Фишовете с глобите ще се изпращат на родния език на нарушителя, за да няма измъкване заради незнанието на езици. За да подпомогне този процес, Брюксел ще изготви единна бланка, в която полицаите ще попълват само името, адреса и дължимата сума. Засега ЕС не предвижда изравняване на санкциите, така че размерът на задължението ше зависи от националното законодателство в държавата, в която е извършено нарушението.
Ако нарушителят не плати глобата, ще подлежи на съдебна отговорност. На практика обаче това трудно ще стане, тъй като до момента само 7 страни са се задължили да предават на прокуратурата лица, заловени в нарушение на правилника зад граница. Сред тях е Румъния, но не и България.
Суперкомпютърът ще струва по 23 млн. годишно на Брюксел. В допълнение всяка страна членка ще трябва да похарчи още, за да нагоди националния си регистър и контролните си системи, така че да е възможно засичането на пътните хулагани. Очаква се новата директива да влезе в сила до 3 г.

Share this post

Call Now Button