„10-те божи заповеди” на шофьорите според Ватикана

  1. Не убивай.
  2. Пътят трябва да е за теб средство за единение между хората, а не смъртоносно зло.
  3. Вежливостта, почтеността и предпазливостта ще ти помогнат да се справиш с непредвидени събития.
  4. Бъди великодушен и помагай на ближния си в нужда, особено на жертвите на злополуки.
  5. Колите не бива да са за теб израз на сила и власт, повод за грях.
  6. С доброта убеждавай младите и не чак толкова младите да не шофират, когато не са в състояние да го правят.
  7. Подкрепяй семействата на жертвите на злополуки.
  8. Помири виновните шофьори и техните жертви, когато дойде подходящият момент, така че да могат да изпитат освобождаващата сила на прошката.
  9. Закриляй по-уязвимия на пътя.
  10.  Бъди отговорен към другите.

Share this post

Call Now Button