Полезни съвети

Ограничения на скоростта за движение по пътищата в Европа

Държава В населени райони Извън населени райони Магистрали Австрия 50 100 130 Белгия 50 90 120 България 50 90 130 Кипър 50 80 100 Чехия 50 90 130 Германия 50 100 130 (*) Дания 50 80 110 или 130 Испания 50 90 или 100 120 Естония 50 90 или 100 или 110 - Франция 50 90 или 110 130 Финландия 50 80 или 100 100 или 120 Великобритания 48 (30 мили) 96...

Call Now Button