ПОКАНА за заседание на Общото събрание на Сдружение „Българска асоциация на пострадали при катастрофи“

ПОКАНА за заседание на Общото събрание на Сдружение „Българска асоциация на пострадали при катастрофи“, ЕИК 175054828

 

Уважаеми членове на Българска асоциация на пострадали при катастрофи,

На основание чл. 10.2 от Устава на организацията Управителният съвет свиква заседание на Общото събрание на  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ КАТАСТРОФИ,“ което ще се проведе на 18.03.2020 г. от 10.00 в гр. София, ул. “Лайош Кошут” № 16, при следния

дневен ред:

  1. Избор на Управителен съвет на сдружение „Българска асоциация на пострадали при катастрофи.“

 

 

Председател на УС

/Владимир Тодоров/

Share this post